Кафедра педагогіки та методик навчання

Кафедра педагогіки та методик навчання є випусковою і забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

за першим (бакалаврським) рівнем освіти:

013 Початкова освіта (додаткова спеціалізація «Іноземна мова»)

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

013 Початкова освіта (додаткова спеціалізація «Іноземна мова»)
       
012 Дошкільна освіта
Наш блог
   

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:
Виховання дітей з особливими освітніми потребами у грі Методики викладання дисциплін освітніх ліній «Мовлення дитини» та «Гра дитини»
Дидактика сучасного уроку Методики викладання дисциплін освітніх ліній «Особистість дитини» та «Дитина в соціумі»
Дитяча література з методикою навчання літературного читання Нейропсихологія
Інклюзивна педагогіка Організація і управління освітнім процесом у закладах дошкільної освіти з інклюзивним навчанням
Інноваційні технології у дошкільній освіті Організація і управління освітнім процесом у початковій школі
Інноваційні технології у початковій школі Організація методичної роботи в системі дошкільної освіти
Інформаційні технології у професійній діяльності вчителя Основи природознавства з методикою навчання
Каліграфія (графіка письма) Основи суспільствознавства з методикою навчання
Математика з основами методики навчання математики у початковій школі Педагогіка
Методика викладання дисциплін освітньої лінії «Дитина у світі культури» Педагогічні технології у початковій школі
Методика викладання предметів інтегрованого курсу «Я досліджую світ» Порівняльна дошкільна педагогіка
Методика викладання предметів математичної освітньої галузі Практика усного і писемного мовлення
Методика викладання предметів мовно-літературної галузі Практикум розв’язування задач з математики
Методика навчання української мови Розвиток професійної компетентності фахівців дошкільної освіти
Методики викладання дисциплін освітніх ліній «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Дитина у природному довкіллі» Теорія і методика організації дошкільної освіти

Базами практики для студентів спеціальностей 013 Початкова освіта та 012 Дошкільна освіта є:

 • Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів);
 • Комунальний заклад «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Веселівської селищної ради»;
 • Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради;
 • Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс №66 «Гімназія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради;
 • Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80 Запорізької міської ради;
 • Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №89 Запорізької міської ради;
 • Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №92 Запорізької міської ради;
 • Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради;
 • Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «ОСНОВА» Запорізької міської ради;
 • Опорний заклад загальної середньої освіти «Розумівська школа Долинської сільської ради» Запорізького району Запорізької області;
 • Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2» Запорізької обласної ради;
 • Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Запорізької міської ради;
 • Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №244 «Біла лілея» Запорізької міської ради;
 • Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 290 «Зайчатка» Запорізької міської ради.

Одним із важливіших напрямів діяльності кафедри є наукова робота.

Проблемна тема кафедри – «Моделювання та практичне забезпечення розвитку складових професіоналізму педагогів закладів освіти з інклюзивною формою навчання» (державний реєстраційний номер: 0118U100315)

Основні напрями наукових досліджень наукових працівників кафедри:

 • Професійне зростання сучасного педагога закладу дошкільної освіти в умовах впровадження інклюзивного навчання.
 • Мотивація як основа ефективної реалізації пізнавальних інтересів у навчальній діяльності учнів початкових класів.
 • Використання інноваційних технологій у початковій школі.

Освітній процес на кафедрі педагогіки та методик навчання забезпечують 5 науково-педагогічних працівників, із них 1 доктор наук, 2 кандидати наук. Серед працівників кафедри провідними спеціалістами є:

завідувач кафедри
Лупінович Світлана Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, доцент
професор кафедри
Борисов Вячеслав Вікторович,
доктор педагогічних наук, професор
доцент кафедри
Лапшина Ірина Сергіївна,
кандидат педагогічних наук
доцент кафедри
Фурман Ольга Федорівна,
кандидат філологічних наук
доцент кафедри
Моренко Ольга Миколаївна,
кандидат педагогічних наук
старший викладач кафедри
Шугай Яна Максимівна,
кандидат педагогічних наук
старший викладач кафедри
Горшкова Галина Володимирівна
викладач кафедри
Саєнко Тетяна Андріївна
старший викладач кафедри
Корольова Людмила Михайлівна,
кандидат педагогічних наук
   

Шукайте нас у фейсбуці!