Кафедра менеджменту та туризму

Кафедра менеджменту та туризму є структурним підрозділом факультету мистецтва та дизайну. Кафедра є випусковою і забезпечує якісну освітню та професійну підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

за першим (бакалаврським) рівнем освіти:

073 Менеджмент
242 Туризм
Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:
Міжнародна економіка Економіка та організація діяльності
Економіка та організація діяльності Економіка лісового та садово-паркового господарства
Основи менеджменту Основи підприємництва та менеджмент
Основи маркетингу Менеджмент та маркетинг у мистецтві
Менеджмент соціально-педагогічної роботи Менеджмент персоналу освітніх закладів і соціальних служб
Туризмознавство Історія туризму
Рекреологія(рекреаційна географія) Реабілітаційний тренінг
Курортологія Спеціалізації в туризмі
Технології туристичної діяльності Інфраструктура туристичного бізнесу
Інформаційні технології, системи та ресурси Вища та прикладна математика
Рекламно-інформаційні технології Екологія та безпека життєдіяльності
Економічна теорія Соціальне страхування
Мікро- та макроекономіка Математично-статистичні методи в наукових дослідженнях
Інформаційні технології колекційного навчання

Бази практик:

  • для студентів спеціальності Туризм: інформаційний туристичний центр м. Запоріжжя, туристичні агентства, санаторно-курортні заклади Запорізької області;
  • для студентів спеціальності Менеджмент: державні органи територіального управління, підприємства та організації різних форм власності та галузей діяльності Запорізької області.

Одним з важливіших напрямів діяльності кафедри є наукова робота. Викладачами та студентами кафедри здійснюються науково-практичні дослідження за такими напрямами: управління розвитком лікувально-оздоровчого туризму у регіонах України, оптимізація менеджменту за напрямами діяльності.

Якісну підготовку майбутніх фахівців з менеджменту та туризму забезпечує кваліфікований склад науково-педагогічних працівників. Серед викладачів кафедри провідними спеціалістами є:

 

завідувач кафедри
Юхновська Юлія Олександрівна,
доктор економічних наук, професор
доцент кафедри
Куреда Ніна Миколаївна,
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри
Прочан Анна Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри
Чумаков Кирило  Ігорович,
кандидат економічних наук
Риженко
Олексій Миколайович,
кандидат економічних наук
Олененко Анна Геннадіївна,
кандидат історичних наук, доцент
доцент кафедри
Гончаренко Олександр Миколайович,
кандидат фармацевтичних наук
доцент кафедри
Діденко Анастасія Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент
старший викладач кафедри
Омельчак Ганна Володимирівна
старший викладач кафедри
Бріцина Юлія Володимирівна,
кандидат економічних наук
старший викладач
Гірняк Євген Іванович
лаборант кафедри
Блохін Геннадій Іванович
Сумісники
Фасоляк Антон Володимирович, 
кандидат фізико-математичних наук
Головкова Людмила Степанівна,
доктор економічних наук


Шукайте нас у фейсбуці!


Наш блог