Репозитарій – 2017 рік

ЗБІРНИК ТЕЗ V РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Бакурова А.В., Діденко А.В. Аналіз ефективності страхової діяльності після проведення заходів пруденційного регулювання

Бакурова А.В., Діденко А.В. Когнітивні моделі впливу податкової системи на показники динаміки підприємництва в Україні 

Гордієнко Н.М. Аналіз ефективності діяльності інтернатних навчальних закладів України (за результатами соціологічних досліджень)

Гордієнко Н.М. Методологічні засади соціологічного дослідження функціонування освітніх закладів інтернатного типу

Гордієнко Н.М. Оцінювання педагогами інтернатних закладів системи освіти ефективності навчально-виховної роботи з вихованцями

Гордієнко Н.М. Проблеми реформування інтернатних закладів з погляду педагогів (за даними соціологічного дослідження)

Гордієнко Н.М. Репутація інтернатів як навчально-виховних закладів (за результатами соціологічного дослідження)

Гордієнко Н.М. Ставлення педагогів інтернатних закладів системи освіти України до проблем їхнього реформування 

Гордієнко Н.М. Явні і латентні функції школи-інтернату як відкритої системи в контексті теорії Е. Гідденса

Гордієнко Н.М. Функціональна специфіка школи-інтернату як соціально-освітньої інституції

Гупало Ю.С. Національна модель графічного дизайну

Гупало Ю.С. формування_нац_ідеї_2017

Дерев’янко Н.П. Проект будівництва розсадника декоративних культур

Кетлер-Митницька Т.С. Специфіка визначення поняття саморозвиток

Кобець О.В. Влияние внекорневой обработки черенков крыжовника

Косюк В.Р. Педагогічний супровід розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів під час викладання курсу Український

Колесник І.Ю.Психолого-педагогічні аспекти формування гармонійнго кольоросприйняття

Кучерова Г.Ю., Діденко А.В. Моделювання ринкової активності агентів фінансового ринку в межах їх соціально-економічного партнерств

Леощенко Д.І.Соціально-філософський аспект теорії інституціональних матриць

Нечипоренко В.В. Становлення сучасної теорії і практики педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами

Одинець Т.Є. Impact of personality-oriented programs of physical rehabilitation on the heart rate variability in women with post-mastectomy syndrome

Одинець Т.Є. Засоби відновлення функціонального стану серцево-судинної системи кваліфікованих баскетболісток

Одинець Т.Є.Проблема фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом

Павленко А.І. Монографія.Проблеми якості сучасної шкільної природничо-математичної освіти теоретичні підходи і дидактичні технології вирішення

Павленко А.І. Навчання мистецтву життєтворчості становлення теоретичних основ

Павленко А.І.Розвиток особистісних освітніх результатів учнів

Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. Когнітивний спектр формування соціальної місії реабілітаційного парку.

Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. Методологічні аспекти структурування концепції реабілітаційного парку.

Турубарова_А.В. Черепєхіна О.А. Психолого педагогічні особливості розвитку професіоналізму психологів ВНЗ

Турубарова А.В. Специфіка роботи психолога щодо формування комунікативних якостей підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату

Філас В.М. Альбом гравюр П.Суморокова

Червоненко К.С. Волонтерська діяльність учнівської молоді

Юхновська Ю.О. Менеджмент економічної безпеки та конкурентноспроможності промислових підприємств

Юхновська Ю.О. Розвиток туристичних залізничних перевезень в Україні

Юхновська Ю.О. Розвиток туристичного потенціалу Запорізького регіону