Акредитація – ОП Медіадизайн (1-й бакалаврський)

Відомість про самооцінювання ОП Медіадизайн

Наказ про призначення експертної групи ОП Медіадизайн

Програма роботи експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Експертний висновок галузевої експертної ради