Акредитація –227 Фізична терапія, ерготерапія (2-й магістерський)

Висновок експертної комісії
Наказ про проведення акредиційної експертизи
Зведені відомості про дотримання ліцензійних вимог
Порівняльна таблиця відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності вимогам акредитування