073 “Менеджмент”

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Дотримання вимог та правил пожежної та техногенної безпеки
Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту
Проведення досліджень метеорологічних факторів
Розширення ліцензійного обсягу (менеджмент)
 

Робочі програми

ЗП 1.1.16 Соціологія
ЗП 1.1.02 Філософія
ЗП СВ 1.2.05 Діловий етикет та протокол
ЗП 1.1.01 Історія української державності та культури
ЗП 1.1.05 Основи професійного спілкування іноземною мовою
ЗП 1.1.06 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ЗП 1.1.13 Правознавство
ЗП 1.1.07 Основи екології і БЖД (охорона праці)
ЗП 1.1.09 Вища та прикладна математика
ЗП 1.1.10 Економічна теорія
ЗП 1.1.12 Інформаційні технології, системи та ресурси
ПП 2.1.01 Основи менеджменту
ЗП 1.1.08 Макро- та мікроекономіка