242 “Туризм”

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Дотримання вимог та правил пожежної та техногенної безпеки
Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту
Проведення досліджень метеорологічних факторів
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій
Перелік фахових періодичних видань
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Забезпечення програмами і базами для проходження практики
Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
 


Робочі програми – перший (бакалаврський)

ЗП 1.1.01 Історія української державності та культури
ЗП 1.1.05 Основи професійного спілкування іноземною мовою
ЗП 1.1.06 Українська мова (за професійним призначенням)
ЗП 1.1.07 Основи екології і БЖД (охорона праці)
ЗП 1.1.09 Вища та прикладна математика
ЗП 1.1.10 Економічна теорія
ЗП 1.1.12 Інформаційні технології, системи та ресурси
ЗП 1.1.13 Правознавство
ЗП 1.1.14 Туризмознавство
ЗП СВ 1.2.01 Міжнародна економіка
ПП 2.1.22 Спеціалізації в тіризмі
ПП СВ 2.3.1 Валеологія