206 “Садово-паркове господарство”

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Дотримання вимог та правил пожежної та техногенної безпеки
Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту
Проведення досліджень метеорологічних факторів
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Забезпечення програмами і базами для проходження практики
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій
Перелік фахових періодичних видань
Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою літературою
 


Робочі програми – перший (бакалаврський)

(ЗП 1.1.01) «Історія української державності та культури»
(ЗП 1.1.03) «Латинська мова»
(ЗП 1.1.06) «Інформаційні технології, системи та ресурси»
(ЗП 1.1.10) «Ботаніка»
(ЗП 1.1.17) «Дендрологія»
(ЗП 1.1.13) «Фізика»
(ЗП 1.1.07) «Вища математика»
(ЗП 1.1.16) «Геодезія»
(ПП 2.1.12) «Ландшафтна графіка з основами образотворчого мистецтва»
(ЗП 1.1.08) «Нарисна геометрія»
(ЗП 1.1.19) «Фізіологія рослин»
(ПП 2.1.03) «Основи фахової підготовки»
(ЗП 1.1.12) «Хімія»