Акредитація – ОП Початкова освіта (2-й магістерський)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Відомості про самооцінювання

Програма роботи експертної комісії Національного агенства із забезпечення якості вищої освіт