016 “Спеціальна освіта” (Магістр)

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Висновок експертної комісії МОН про підсумки первинної акредитаційної експертизи

Порівняльна таблиця відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності вимогам акредитування
Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення

Результати виконання комплексних контрольних робіт
Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт
 

Робочі програми – МАГІСТР

ПП.001 “Педагогіка вищої школи”
ПП.002 “Психологія вищої школи”
ПП015 “Альтернативні комунікативні технології”
ПП012 “Теорія і практика аутології”
ПП.003 “Державні стандарти та якість вищої освіти”
ПП.005 “Інноваційні технології в системі спеціальної, інтегрованої та інклюзивної освіти”
ПП.006 “Корекційна педагогіка з методикою викладання у ВНЗ”
ПП.017 “Корекційно-реабілітаційні практикуми”
ПП.019 “Культура педагогічного спілкування корекційного педагога”
ПП.016 “Логопедичний масаж”
ПП.008 “Логопедія з методикою викладання у ВНЗ”
ПП.011 “Методика логопедичної роботи з дітьми з комбінованими порушеннями”
ПП.004 “Педагогічні технології у вищій школі”
ПП.009 “Основи психосоматики”
ПП.010 “Методологія та методи психолого-педагогічного наукового дослідження”
ПП.013 “Профорієнтація та профвідбір”
ПП.007 “Спеціальна психологія з методикою викладання у ВНЗ”
ПП.018 “Логопедична корекція специфічних розладів шкільних навичок”