013 – “Початкова освіта”

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Дотримання вимог та правил пожежної та техногенної безпеки
Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту
Проведення досліджень метеорологічних факторів
Акт проведення дослідження питної води
Акт проведення дослідження освітлення
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог


Робочі програми – БАКАЛАВР

ЗП 1.11 «Анатомія і фізіологія дитини, шкільна гігієна»
ЗП 1.05 «Інформаційні технології у професійній діяльності вчителя»
ВВ 1.04 «Практичний курс іноземної мови»
ЗП1.02 «Історія української державності та культури»
ЗП 1.04 «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
ЗП 1.10 «Основи медичних знань»
ПП 2.02 «Педагогіка»
ЗП 1.12 «Риторика і культура мовлення педагога»
ЗП 1.01 «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
ПП 2.05 «Сучасна українська мова з практикумом»
ЗП 1.09 «Вікова та педагогічна психологія»
ПП 2.01 «Вступ до спеціальності з основами педагогіки»
ЗП 1.08 «Загальна психологія»


Робочі програми – МАГІСТР

ЗП 1.004 «Методологія та методика наукового дослідження»
ПП2.003 «Методика викладання предметів математичної освітньої галузі»
СВ 1.002 «Організація і управління освітнім процесом у початковій школі»
ПП 1.002 «Педагогіка вищої школи»
ПП 2.005 «Методика викладання предметів фізкультурної освітньої галузі»
ВВ1.002 «Практичний курс з іноземної мови»
ЗП 1.003 «Психологія вищої школи»
BB2.3.001 «Нейропсихологія»
СВ 1.001 «Теорія і методика виховання»
ВВ1.001 «Іноземна мова (за фаховим спрямуванням)»
ВВ1.003 «Методика навчання іноземної мови»
ЗП1. 001 «Державні стандарти та якість вищої освіти»
ПП2.002 «Методика викладання мовно-літературної освітньої галузі»