Програми для співбесід для осіб зі спеціальними умовами вступу

Відповідно до п.2 розділу VIII Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, “Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10 – 14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
  • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб”)”.


013 Початкова освіта

Програма співбесіди з дисципліни “Українська мова та література”

016 Спеціальна освіта

Програма співбесіди з дисципліни “Біологія”

022 Дизайн

Програма співбесіди з дисципліни “Рисунок”

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Програма співбесіди з дисципліни “Рисунок”

053 Психологія

Програма співбесіди з дисципліни “Біологія”

073 Менеджмент

Програма співбесіди з дисципліни “Математика”

206 Садово-паркове господарство

Програма співбесіди з дисципліни “Біологія”

227 Фізична терапія, ерготерапія

Програма співбесіди з дисципліни “Біологія”

231 Соціальна робота

Програма співбесіди з дисципліни “Історія України”

242 Туризм

Програма співбесіди з дисципліни “Географія”