21 Квітня 2017        719         Коментарі Вимкнено до Рання соціальна реабілітація

Рання соціальна реабілітація

Любов до дитини, терпіння та наполегливість, підкріплені науковими знаннями, сприяють реалізації права кожної маленької особистості на свою долю щастя та благополуччя.

Обласне відділення ранньої соціальної реабілітації є важливою ланкою в системі безперервної комплексної реабілітації вихованців Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. Робота даного відділення має виключно важливе значення для успішної інклюзії дітей з особливими потребами в суспільне середовище. Необхідність ранньої реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку визнана як науковцями, так і практиками одним із головних принципів їх соціалізації та максимально можливого відновлення здоров’я. Відділення ранньої соціальної реабілітації забезпечує міждисциплінарну командну допомогу сім’ям, які виховують дітей з 1 місяця життя до 7 років. Фахівці відділення надають комплекс реабілітаційних послуг згідно потреб дитини та її родини, допомагають в організації ефективної взаємодії з дитиною. До складу команд входять лікар-невролог, логопед, дефектолог, психолог, вихователь, лікар-педіатр, лікар-ЛФК, фізичний реабілітолог та масажист.

Відділення ранньої соціальної реабілітації має потужню матеріально-технічну базу для надання висококваліфікованої допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку.

Пріоритетними напрямами роботи відділення є когнітивний, психоемоційний та мовленнєвий розвиток дитини.

Логопедична корекція у відділенні ранньої соціальної реабілітації відбувається з використанням інноваційних сучасних технологій, а саме комп’ютерного слухомовленнєвого тренажеру «Світ звуків». Він допомагає дітям у формі захоплюючої гри розвивати здатність розрізняти, визначати та вимовляти звуки під час цікавої пізнавальної діяльності. Також, завдяки спеціально підібраним завданням, що спонукають дітей вступати в діалог – відбувається спілкування з комп’ютерними героями, що стимулює розвиток комунікативних здібностей.

Розвиток навичок спілкування з однолітками та дорослими для дітей з особливостями психофізичного розвитку стає наріжним каменем у їх подальшому житті. Наряду з розвитком комунікативних здібностей педагоги відділення ранньої соціальної реабілітації приділяють велику увагу розвитку знань дітей з навколишнього світу, вмінню орієнтуватися у побутовому житті та формують навички самообслуговування. Ці завдання можливо реалізовувати завдяки груповим та індивідуальним формам роботи на корекційно-розвивальних заняттях.

Ефективність будь-яких корекційних або розвивальних заходів можлива лише за умови адекватної діагностики проблем розвитку дитини. Ми використовуємо сучасну тестуючу комплексну комп’ютерну діагностику КІD RCDI для створення профілю розвитку дитини.

З метою всебічного надання психологічної допомоги сім’ям, що мають дітей з особливостями психофізичного розвитку, працює кімната позавізуального спостереження. Це спеціально обладнане приміщення, розділене перегородкою з дзеркалом Гезелла. В цій кімнаті також змонтована система відео- та аудіозапису й встановлена комп’ютерна програма для обробки та інтерпретації отриманих даних. Відеосистема дозволяє проводити відеозапис з трьох різних ракурсів з подальшим переглядом матеріалів разом з батьками.

Потрібно зауважити, що робота з батьками, родинами «особливих дітей» забезпечує підвалини ефективності кореційно-розвивальних заходів. З метою надання інформаційної, методичної та психологічної підтримки родин, що виховують дітей з особливостями психофізичного розвитку у відділенні ранньої соціальної реабілітації функціонує «Клуб відповідального батьківства», на систематичних зустрічах якого задовольняються потреби батьків.

Невід’ємною складовою реабілітаційного процесу для дітей з важкими комплексними порушеннями стає фізична реабілітація, яка відбувається у відділенні завдяки обладнанню з гідротерапії, кінезотерапії, апаратної фізіотерапії, теплолікуванню та кабінету масажу.

Крім того, використовується також інноваційний методом реабілітації – іпотерапія. Створено диференційну систему занять з лікувально-реабілітаційного впливу спілкування з тваринами на всебічний розвиток дитини.

Також, впроваджено пісочну психотерапію. Дитина з особливостями психофізичного розвитку усвідомлюючи те, що вона не така як інші діти, нерідко отримує психологічну травму. У пісочниці дитина має можливість багаторазового проживання травмуючої ситуації, що дозволяє змінити емоційне відношення до неї, пережити її менш хворобливо. Пісочна психотерапія дозволяє дитині усвідомити свою унікальність, розкрити свій життєвий потенціал.

Розвиток дитини, корекція його життєвих та соціальних функцій, можливостей відбувається лише за умови організації систематичної, поступової, кропіткої роботи. У відділенні ранньої соціальної реабілітації існує система, яка забезпечує саме таку діяльність. Так, ми починаємо працювати з дітьми з першого місяця життя в групі «Матері та дитини», де все пристосовано для розвитку дітей до двох років. Наступною ланкою в роботі стає «Базисна група». Слід зауважити, що на цьому етапі відбувається диференціація подачі розвивального матеріалу згідно можливостей дитини. При досягненні певного рівня розвитку дитина переводиться до «Пропедевтичної групи», яка дає можливість адаптувати дитину до учбової діяльності в рамках інклюзивних класів Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центра.

Таким чином, обласне відділення ранньої соціальної реабілітації реалізує найважливіші завдання, а саме дає легкий старт «особливій» дитині до повноцінного життя з девізом «Я можу!».