21 Квітня 2017        1083         Коментарі Вимкнено до Рання соціальна реабілітація

Рання соціальна реабілітація

Центр ранньої соціальної реабілітації є структурним підрозділом Хортицької національної академії, що забезпечує практичну підготовку студентів факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи спеціальностей: 016 Спеціальна освіта, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 053 Психологія та інших. Є важливою ланкою в системі безперервної комплексної реабілітації вихованців Академії.

Робота даного Центру має виключно важливе значення для успішної інклюзії дітей з особливими потребами в суспільне середовище. Центр ранньої соціальної реабілітації забезпечує міждисциплінарну командну допомогу сім’ям, які виховують дітей з 1 місяця життя до 7 років. Фахівці Центру надають комплекс реабілітаційних послуг відповідно до потреб дитини та її родини, допомагають в організації ефективної взаємодії з дитиною. До складу команди фахівців входять: лікар-невролог, логопед, дефектолог, психолог, вихователь, лікар-педіатр, лікар-ЛФК, фізичний реабілітолог, масажист (інші вузькі спеціалісти за потребою).

Пріоритетними напрямками роботи Центру є когнітивний, психоемоційний та мовленнєвий розвиток дитини.

Логопедична корекція у Центрі ранньої соціальної реабілітації відбувається з використанням інноваційних сучасних технологій, а саме: комп’ютерного слухомовленнєвого тренажеру «Світ звуків», аудіостимулюючої програми «In Time», логопедичного масажу, мікрополяризації, логопедичного тейпування.

Ефективність будь-яких корекційних або розвиткових заходів можлива лише за умови адекватної діагностики проблем розвитку дитини. Спеціалістами використовується сучасна тестуюча комплексна комп’ютерна діагностика КІD RCDI для створення профілю розвитку дитини.

З метою надання інформаційної, методичної та психологічної підтримки родин, що виховують дітей з особливостями психофізичного розвитку, у Центрі ранньої соціальної реабілітації функціонує «Клуб відповідального батьківства», на систематичних зустрічах якого задовольняються потреби батьків.

Невід’ємною складовою реабілітаційного процесу для дітей з важкими комплексними порушеннями стає фізична реабілітація, яка відбувається у Центрі завдяки обладнанню з гідротерапії, кінезіотерапії, апаратної фізіотерапії, теплолікуванню та кабінету масажу.

Крім того, використовується нетрадиційні методи медичної реабілітації – іпотерапія, каністерапії. Створено диференційну систему занять з лікувально-реабілітаційного впливу спілкування з тваринами на всебічний розвиток дитини.

Розвиток дитини, корекція її життєвих та соціальних функцій, можливостей відбувається лише за умови організації систематичної, поступової, кропіткої роботи. У Центрі ранньої соціальної реабілітації існує система, яка забезпечує саме таку діяльність. Так, ми починаємо працювати з дітьми з першого місяця життя в групі «Матері та дитини», де все пристосовано для розвитку дітей до двох років. Наступною ланкою в роботі стає «Базисна група». Слід зауважити, що на цьому етапі відбувається диференціація подачі розвиткового матеріалу згідно з можливостями дитини. При досягненні певного рівня розвитку дитина переводиться до «Пропедевтичної групи», яка дає можливість адаптувати дитину до навчальної діяльності в рамках інклюзивних класів.