05 Листопада 2017        1281         Коментарі Вимкнено до Статут, ліцензії та сертіфікати

Статут, ліцензії та сертіфікати


С Т А Т У Т –

Р і ш е н н я –

Л і ц е н з і я
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
С е р т и ф і к а т и про акредитацію

Наказ №406-я “Про ліцензування освітньої діяльності” від 12.03.2016

Експертні висновки акредитаційної комісії

Кошторис на 2016 рік