04 Вересня 2017        1604         Коментарі Вимкнено до Кафедра спеціальної педагогіки та спеціальної психології

Кафедра спеціальної педагогіки та спеціальної психології

Кафедра функціонує з 1 вересня 2013 року.

Кафедра спеціальної педагогіки та спеціальної психології є випусковою і забезпечує якісну освітню та професійну підготовку фахівців за:

– першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (спеціалізація «Логопедія» з додатковими спеціалізаціями «Спеціальне виховання» та «Спеціальна психологія»)

Випускникам присвоюються кваліфікації:

– «бакалавр спеціальної освіти. Учитель-дефектолог. Вихователь спеціальних та інклюзивних груп дошкільних і шкільних загальноосвітніх навчальних закладів. Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням»;

– «бакалавр спеціальної освіти. Учитель-дефектолог. Вихователь спеціальних та інклюзивних груп дошкільних і шкільних загальноосвітніх навчальних закладів. Асистент вчителя-реабілітолога».

Основними сферами діяльності, в яких можуть бути задіяні випускники, є: сфера освіти (заклади дошкільної та загальної середньої освіти, центри дитячої творчості, дошкільні та шкільні логопедичні пункти, районні та міські інклюзивно-ресурсні центри); сфера охорони здоров’я (будинки дитини, дитячі санаторії, дитячі поліклініки та лікарні, анонімні кабінети); сфера соціального захисту населення (центри соціального обслуговування населення, притулки, територіальні центри соціальної реабілітації інвалідів, будинки-інтернати).

– другим (магістерським) рівнем галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (спеціалізація «Логопедія» з додатковими спеціалізаціями «Інклюзивна педагогіка та психологія» та «Психокорекційна педагогіка та психологія»).

Випускникам присвоюються кваліфікації:

– «викладач корекційної педагогіки і спеціальної психології. Вчитель-логопед. Психолог спеціальних освітніх та соціально-реабілітаційних закладів. Методист спеціальної та інклюзивної освіти»;

– «викладач корекційної педагогіки і спеціальної психології. Вчитель-дефектолог (олігофренопедагог, аутопедагог). Психолог спеціальних освітніх та соціально-реабілітаційних закладів».

Випускники мають можливість працювати на посаді викладача у вищих навчальних закладах; займати робочі місця у закладах освіти (дошкільної та загальної середньої освіти), закладах охорони здоров’я (санаторії, психоневрологічні диспансери, поліклініки, стаціонарні відділення), закладах соціального захисту населення (територіальних центрах ранньої та професійної реабілітації, будинках-інтернатах).

Освітній процес на кафедрі спеціальної педагогіки та спеціальної психології забезпечують 16 науково-педагогічних працівників, із них 1 доктор наук, 6 кандидатів наук.

 Турубарова Анастасія Володимирівна – завідувач кафедри,  кандидат психологічних наук, доцент
Основними завданнями кафедри є:
 • організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу в групових та індивідуальних формах роботи з талановитою студентською молоддю та заохочення їх до наукової роботи;
 • здійснення управлінського та академічного моніторингу;
 • посилення контролю за виконанням самостійної роботи студентів у зв’язку із зростанням рівня її автономності;
 • здійснення профорієнтаційної роботи кафедри;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • підвищення рівня опублікування наукових статей, збільшення кількості публікацій у зарубіжних виданнях, збільшення кількості публікацій за участю студентів;
 • організація педагогічного контролю за науково-педагогічною діяльністю шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних і взаємних відвідувань;
 • виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування в практичних підрозділах, організація наставництва;
 • покращення конкурентоспроможної освітньої діяльності кафедри як однієї з передумов збільшення контингенту осіб.

 

Завдання кафедри реалізуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта»
 • Клініка інтелектуальних порушень
 • Неврологічні основи логопедії
 • Логопедія
 • Спеціальна психологія
 • Основи теорії і практики логодидактики
 • Логопсихологія
 • Логоритміка з методикою
 • Спеціальна педагогіка
 • Ігри в логопедичній роботі
 • Спецметодика математики
 • Спецметодика української мови
 • Спецметодика зміцнення здоров’я та фізичного виховання
 • Спецметодика «Я і Україна»
 • Теорія і методика виховання дітей із порушеннями мовлення
 • Сенсорне виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку
 • Дизонтогенез психічного розвитку
 • Нейропсихологія
 • Фізична реабілітація осіб із тяжкими порушеннями мовлення
 • Основи інклюзивної педагогіки
 • Корекційно-реабілітаційні служби
 • Спеціальна дошкільна педагогіка
 • Мовленнєві та сенсорні системи
 • Спецметодика ігрової діяльності
 • Логопедичний масаж
 • Основи аутопедагогіки
 • Реабілітаційний тренінг
 • Дитяча практична психологія
 • Психологічний супровід інклюзивної освіти
 • Організація роботи психолога з дітьми із особливими потребами
 • Психологія усвідомленого батьківства
 • Пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика
 • Логопедична практика
 • Педагогічна практика та інші