04 Вересня 2017        731         Коментарі Вимкнено до Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи – випускаюча кафедра факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи Хортицької національної академії.

Кафедру створено на базі кафедри соціальної педагогіки, що була відкрита у 2001 році на педагогічному відділенні коледжу Хортицького багатопрофільного центру у зв’язку з започаткуванням підготовки студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» за першим (бакалаврським) рівнем. Рішенням Вченої ради (протокол від 24.07.2016 № 7) кафедру соціальної педагогіки реорганізовано шляхом перетворення в кафедру соціальної роботи при факультеті реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи.

Козарик Олександра Степанівна – завідувач кафедрою, кандидат педагогічних наук, доцент

Розвиток кафедри тісно пов’язаний із стратегічними напрямками розвитку факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи. Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є науково-дослідна і навчально-методична робота, впровадження результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі, налагодження співробітництва із провідними ВНЗ України та інших країн.

Завдання розвитку кафедри:
  • модернізація навчально-методичних комплексів задля забезпечення їх відповідності сучасним освітнім стандартам;
  • удосконалення викладацької та науково-дослідницької майстерності викладачів та аспірантів, залучення їх до участі у міжнародних програмах, збільшення публікаційної активності;
  • проведення освітніх та наукових заходів (конференцій, форумів, семінарів, тренінгових програм), присвячених пошуку шляхів розв’язання актуальних проблем соціальної роботи.
Основні механізми реалізації програми розвитку кафедри.

Цілі, принципи, напрями діяльності з реалізації концепції розвитку кафедри визначені в наступних таких стратегіях:

  1. Навчально-методична – забезпечення відповідності змісту навчальних дисциплін і методичних матеріалів сучасним вимогам, використання інноваційних методів викладання.
  2. Науково-дослідна – підвищення науково-дослідного рівня викладацького складу кафедри.
  3. Евристична – творчий пошук шляхів і методів удосконалення процесу підготовки компетентних фахівців у сфері соціальної роботи.
  4. Організаційна – організація роботи з підготовки до ліцензування спеціальності 231 «Соціальна робота» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
  5. Стратегія співробітництва – розширення взаємозв’язків з провідними науковими установами України; розширення бази студентської практики; пошук грантової підтримки наукових досліджень.