04 Вересня 2017        5858         Коментарі Вимкнено до Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін є загальноакадемічною і забезпечує якісну освітню та професійну підготовку здобувачів вищої освіти за усіма спеціальностями Хортицької національної академії.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 

Історія української державності та культури Риторика, культура мовлення корекційного педагога
Політологія Культура професійного мовлення
Соціально-демографічні основи соціальної політики Етика ділового спілкування
Правознавство Державні стандарти та якість вищої освіти
Українська мова (за професійним спрямуванням) Всесвітня реабілітаційна термінологія та латинь
Етика соціально-педагогічної діяльності Англійська мова (за професійним спрямуванням) та латинь
Основи профорієнтаційної роботи Розмовна практика з іноземної мови
Основи професійного спілкування іноземною мовою Методологія наукових досліджень у соціальній роботі
Фахова іноземна мова Спецметодика української мови
Практичний курс з іноземної мови Соціальна політика в Україні
Філософія Практика усного і писемного мовлення
Соціологія Методологія та методика наукового дослідження
Етика Соціально-правове забезпечення
Міжнародне право Право інтелектуальної власності
 Українське та міжнародне медичне законодавство Правове регулювання фізичної культури та спорту
Господарсько-правове адміністрування Соціально-правове забезпечення
Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) Методика і технології навчання іноземної мови
Література, культура країни, мова якої вивчається Іноземна мова для академічного спілкування
Академічна іноземна мова Риторика, культура мовлення корекційного педагога
Красномовство Риторика

Одним з важливіших напрямків діяльності кафедри є наукова робота. Члени кафедри працюють в межах кафедральної наукової теми «Соціально-гуманітарна складова компетентності фахівця: історія і сучасність».

Основні наукові напрями:

 • термінологія, юридична термінологія, лексика текстів кримінального та кримінально-процесуального права;
 • соціально-історична пам’ять соціології сім’ї, соціології освіти, соціології культури;
 • правотворення у сфері аграрних відносин;
 • Україна у системі сучасних цивілізацій, співвідношення колективістської та індивідуалістичної складових світогляду;
 • словотвірні процеси української мови, методика початкового навчання української мови;
 • екологічна історія Степової України;
 • політичні інститути та процеси;
 • методика навчання навчання іноземної мови у сучасному ЗВО;
 • сучасні методики викладання української мови за професійним спрямуванням у вищій школі, розвиток медіа культури в інформаційному суспільстві, процеси формування критичного мислення у студентів ЗВО;
 • семасіологічні параметри субстантивної еврисемії англійської мови;
 • література англійського ренесансу, творчість В Шекспіра, теорія літератури, теорія інтенціональності;
 • візуальна історія мистецтв, військова історія, джерелознавство.

Якісну підготовку фахівців забезпечує потужний склад науково-педагогічних працівників. Серед працівників кафедри провідними спеціалістами є:

завідувач кафедри
Руколянська Наталія Василівна
кандидат філологічних наук, доцент
доцент кафедри
Волошко Олексій Олексійович
кандидат історичних наук, доцент
старший викладач кафедри
Леощенко Дмитро Іванович
кандидат філософських наук
доцент кафедри
Корнелюк Богдан Васильович
кандидат філологічних наук, доцент
старший викладач кафедри
Фурман Ольга Федорівна
кандидат філологічних наук
доцент кафедри
Олененко Анна Геннадіївна
кандидат історичних наук, доцент
доцент кафедри
Філас Віктор Миколайович
доктор історичних наук, професор
доцент кафедри
Сергатий Микола Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент
доцент
Єрмакова Наталія Миколаївна
кандидат філологічних наук
доцент кафедри
Чумакова Ксенія Олександрівна
кандидат філологічних наук
доцент кафедри
Жужа Лілія Олександрівна
кандидат політичних наук
старший викладач
Глущенко Ганна Борисівна
доцент кафедри
Сілявіна Юлія Сергіївна
кандидат педагогічних наук, доцент 
методист
Євченко Тетяна Анатоліївна
викладач кафедри
Литвак Ольга Анатоліївна
викладач кафедри
Сімічева Юлія Миколаївна


Шукайте нас у фейсбуці!