04 Вересня 2017        699         Коментарі Вимкнено до Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедру соціально-гуманітарних дисциплін засновано у червні 2016 року відповідно до наказу ректора Хортицької національної академії № 73 від 24 червня 2016р. Це навчально-науковий структурний підрозділ академії, що забезпечує проведення організаційної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи з навчальних дисциплін.

Кафедра діє згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема, Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», законодавчих актів України про мову, основних положень нормативних документів Міністерства освіти та науки України й інших нормативно-правових актів, які регламентують проведення, навчально-виховної, навчально-методичної, науково-дослідної, редакційно-видавничої робіт у вищих закладах освіти.

Основою для діяльності кафедри є також загально-академічні плани, програми, рішення Вченої та Методичної рад і окремі розпорядження керівництва академії. У своїй діяльності кафедра керується «Положенням про кафедру ХННРА», затвердженим наказом ректора №165 від 22 грудня 2015 р.

Руколянська Наталія Василівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; викладає «Етику ділового спілкування», «Риторику, культуру мовлення колекційного педагога», «Українську мову (за професійним спрямуванням)» ; коло наукових інтересів – юридична термінологія, лексика текстів кримінально-процесуального права
Основні завдання кафедри полягають у:
 • організації та здійсненні на належному науковому та методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
 • виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
 • наданні методичної допомоги керівництву академії, факультетам в організації і проведенні виховної роботи зі студентами.

Ці завдання виконуються шляхом вивчення та узагальнення, за напрямами підготовки, вітчизняної практики та зарубіжного досвіду, у тому числі в історичному аспекті, інтеграції навчального процесу та практики, повного й ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу з урахуванням можливостей сучасних технологій навчання.

Науково-педагогічним колективом кафедри розробляються та оновлюються методичні матеріали з фундаментальних соціально-гуманітарних дисциплін вищої школи.

Навчальні дисципліни кафедри:
 • Історія України
 • Історія України та української культури
 • Історія української державності та культури
 • Соціальна політика в Україні
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Правознавство
 • Соціально-правове забезпечення
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Основи філософських знань
 • Основи філософських знань (філософія і релігієзнавство)
 • Філософія
 • Етика
 • Етика та естетика
 • Релігієзнавство
 • Соціологія
 • Етика ділового спілкування
 • Латинська мова