24 Травня 2017        7138         Коментарі Вимкнено до Факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи

Факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи


Загальні відомості про факультет

У 2016 році у зв’язку зі структурними змінами в академії педагогічне відділення було перейменовано на факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи.

Факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради функціонує з 01 вересня 2016 року.

У своєму складі факультет має чотири кафедри:

Нині на факультеті реабілітаційної підготовки здійснюється підготовка фахівців за денною формою навчання:

за першим (бакалаврським) ступенем за спеціальностями:
 

 • 016 «Спеціальна освіта» на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • 016 «Спеціальна освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 2 роки 10 місяців;
 • 231 «Соціальна робота» на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • 231 «Соціальна робота» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 2 роки 10 місяців;
 • 6.010106 «Соціальна педагогіка» на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 2 роки 10 місяців;
 • 053 «Психологія» на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.

 
за другим (магістерським) ступенем за спеціальністю:

 • 016 «Спеціальна освіта» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» – 1 рiк 10 місяців;
 • 231 «Соціальна робота» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» – 1 рiк 10 місяців;
 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» – 1 рiк 6 місяців.

Випускники отримують диплом державного зразка.


Основне завдання факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи – підготовка фахівців, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці, створення умов для реалізації пізнавального і творчого потенціалу студентів, формування їх професійної компетентності та активної життєвої позиції.
Головними принципами роботи факультету є толерантність, співпраця, взаєморозуміння і взаємоповага, що сприяє професійному та особистісному зростанню студентської молоді.

Факультет співпрацює з вищими навчальними закладами України:

 • Київським національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова;
 • Мелітопольським державним педагогічним університетом ім. Богдана Хмельницького;
 • Кам’янець-Подільським національним університетом ім. І.І. Огієнка;
 • Академією педагогічних наук України;
 • Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України;
 • Інститутом спеціальної педагогіки АПН України;
 • Запорізьким національним технічним університетом;
 • Класичним приватним університетом.

 

Факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради має низку переваг відповідно до показників:

 • безперервність навчання – закладом здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра 6.010106 «Соціальна педагогіка» з 1995 року; 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)» – з 2008 р.; за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» – з 2016 року. Заклад має завершений повний цикл професійної підготовки, що, в свою чергу, забезпечить організаційну та змістовну єдність і спадкоємний зв’язок всіх ланок вищої освіти;
 • середовище навчання – розвинутість автономної (обласний центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, санаторна загальноосвітня школа-інтернат з інклюзивними класами) та обласної (спеціальні групи, класи у дошкільних, загальноосвітніх школах, школах-інтернатах) баз для проходження виробничої, педагогічної, дефектологічної та науково-дослідної практик, які дають змогу ефективно організувати навчально-виховний процес, забезпечити соціальні потреби студентів, інтенсифікувати підготовку за рахунок підвищення значення дефектологічних практик, реалізовувати кваліфіковані теоретико-прикладні дослідження;
 • якість навчання – за роки функціонування вищого навчального закладу (20 років) сформовано науково-педагогічний колектив високої кваліфікації, спроможний забезпечити відповідність освітніх послуг, що надаються, державним стандартам освіти і вимогам роботодавців. На факультеті викладають 3 доктори наук, 19 кандидатів наук. Серед них відомі науковці у царині педагогіки: доктор педагогічних наук, доцент, Нечипоренко В.В.; доктор соціологічних наук, доцент, Позднякова-Кирбят’єва Е.Г.; доктор педагогічних наук, професор, Павленко А.І.

 

Наявні педагогічні та науково-педагогічні кадри факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради достатні для якісного забезпечення виконання освітньо-професійних програм спеціальностей 231 «Соціальна робота», 6.010106 «Соціальна педагогіка», 016 «Спеціальна освіта», 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)».

Випусковими є кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти:

 • індивідуалізація навчання студентів із обмеженими фізичними та розумовими можливостями, яка передбачає врахування можливостей, інтересів, нахилів, здібностей; створення спеціальних умов в організації навчального процесу, в тому числі їх самостійної роботи;
 • науковий потенціал навчального закладу – навчально-методична, науково-педагогічна, науково-дослідна діяльність, яка постійно вдосконалюється відповідно до змін потреб суспільства, дає змогу формувати високотехнологічне освітнє середовище, що забезпечує високий рівень якості освітніх послуг.

Вибіркові дисципліни у ХНА на 2018-2019 н.рік (за вибором студента)