05 Вересня 2017        1380         Коментарі Вимкнено до Кафедра дизайну

Кафедра дизайну


Кафедра дизайну є структурним підрозділом факультету мистецтва та дизайну.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Дизайн» (спеціалізації «Дизайн графічний», «Медіадизайн», «Дизайн одягу», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»), «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на першому (бакалаврському) рівні освіти.

Протягом навчання студенти спеціальності «Дизайн», спеціалізації «Дизайн графічний» вивчають такі дисципліни, як «Дизайн поліграфічної продукції», «Дизайн у рекламі», «Дизайн упаковки і етикетки», «Історія дизайну», опановують комп’ютерні програми Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop. Випускники-графічні дизайнери є одними з найзатребуванішіх фахівців на сучасному ринку праці, оскільки задіяні у рекламі, поліграфії, видавничій справі, розробці комп’ютерних ігор тощо.

Студенти спеціальності «Медіадизайн» вивчають «Візуальні комунікації», «Веб-дизайн», «Основи режисури», «Звукорежисуру», «Рекламу та соціальні комунікації». Фахівці у галузі медіадизайну створюють принципово нове середовище комунікацій та розробляють дизайн сайтів, відео- та комп’ютерних ігор, мобільних пристроїв.

Студенти спеціалізації «Дизайн одягу» протягом навчання опановують «Історію та дизайн костюму», «Художнє проектування», «Аналітику світових трендів та брендінг фешн-бізнесу», «Дизайн портфоліо», «Дизайн сценічного костюму», «Декоративний розпис тканин». Практичні навички відпрацьовують у швейній майстерні, обладнаній промисловими машинами. Результати свого дизайнерського креативу студенти демонструють у власному театрі моди «Ґвенделін».

Необхідні навички студенти спеціальності «Дизайн», спеціалізації «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» здобувають на заняттях з «Технологій перукарських робіт», «Декоративної косметики та гриму, «Пастижу», «Історії костюму та зачіски». Практичні дисципліни викладають фахівці-практики, майстри міжнародного класу з перукарства та візажу. Навчальну практику студенти проходять у салонах-перукарнях регіону. Найкращі студенти беруть участь у фешн-конкурсах Запоріжжя та України.

Студенти спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» опановують техніки декоративного живопису, батик, розпис на склі, проектну графіку, мистецтво мозаїки, кераміку, вітраж, техніки стінного розпису. Навчальну практику студенти проходять у керамічній майстерні академії, обладнаній піччю для випалу керамічних виробів, гончарними кругами. Дипломні роботи випускників прикрашають аудиторії та кабінети Хортицької національної академії. Майбутніх фахівців навчають основам образотворчої грамоти, закономірностям побудови форми, колориту, гармонії. До того ж, всі студенти вивчають комп’ютерну графіку – необхідний сучасному художнику новий вид мистецтва. Легкість оперування зображенням допомагає майбутнім фахівцям оволодіти різноманітними графічними прийомами – рисуванням та проектуванням, трьохвимірним моделюванням та обробкою зображення. Студенти також навчаються виконувати різні вироби з кераміки (глечики, чашки, вази тощо) на гончарному колі, працювати з гіпсовими формами, скульптурами, розписувати глиняні вироби та покривати їх глазур’ю.

Студенти не лише проектують та виконують вироби в матеріалі, використовуючи для цього весь арсенал професійних прийомів, необхідні матеріали та інструменти, але й вчаться зберігати та розвивати традиції українського народного мистецтва. Викладачі кафедри особливу увагу приділяють формуванню у студентів мистецького смаку, розумінню характеру та специфіки мистецької творчості.

Дисципліни, закріплені за кафедрою дизайну:
 • Декоративний розпис
 • Дизайн упаковки та етикетки
 • Дизайн-проектування
 • Дизайн-проектування одягу
 • Живопис
 • Живопис з основами кольорознавства
 • Історія декоративно-прикладного мистецтва та орнаменту
 • Історія дизайну
 • Історія дизайну та костюму
 • Історія дизайну та стилів
 • Історія дизайну, костюму та зачіски
 • Історія костюму та зачіски
 • Історія мистецтва
 • Історія мистецтва України
 • Кольорознавство
 • Композиційна організація форм
 • Композиція
 • Композиція і проектування
 • Композиція та спец.композиція
 • Комп’ютерне проектування
 • Комп’ютерний дизайн та графіка
 • Комп’ютерні технології
 • Конструювання
 • Культурологія
 • Ліплення
 • Макетування
 • Матеріалознавство та технологія перукарських робіт
 • Матеріалознавство та технологія процесу
 • Методика експрес-обслуговування
 • Моделювання та художнє оформлення зачіски
 • Моделювання швейних виробів
 • Образотворче мистецтво з методикою
 • Основи візажної справи
 • Основи живопису
 • Основи композиції
 • Основи комп’ютерної графіки
 • Основи пластичної анатомії
 • Основи рисунку та перспективи
 • Пастиж
 • Пластична анатомія
 • Профмайстерність
 • Рисунок
 • Робота в матеріалі
 • Робота в матеріалі та моделювання швейних виробів
 • Спец. рисунок
 • Спец. рисунок та пластична анатомія
 • Спеціальна композиція
 • Спеціальний живопис
 • Спеціальний рисунок
 • Спеціальний рисунок та преспектива
 • Технологія та матеріалознавство
 • Технологія та матеріалознавство швейних виробів
 • Українська та зарубіжна культура
 • Формоутворення та робота в матеріалі
 • Художнє конструювання та моделювання
 • Художнє моделюванн зачіски
 • Художнє проектування
 • Шрифти і типографіка

Освітній процес здійснюється завдяки роботі викладачів, переважна більшість яких є членами творчих спілок художників регіону та України: Національної спілки художників України, Спілки майстрів народного мистецтва, Спілки дизайнерів. Серед викладачів – кандидати наук, Заслужені художники України.

Дерев’янко Наталія Володимирівна – завідувач кафедри дизайну, кандидат педагогічних наук, доцент

Дерев’янко Наталія Володимирівна має вищу освіту: у 2001 р. закінчила Львівську національну академію мистецтв та отримала кваліфікацію художника декоративно-прикладного мистецтва. Кандидат педагогічних наук з 2010 р. Дисертацію на тему «Педагогічні умови формування проектно-образного мислення майбутніх дизайнерів у вищому навчальному закладі» захистила зі спеціальності 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти. Має вчене звання доцента. Наукова діяльність Н.В. Дерев’янко зосереджена на таких галузях, як мистецтво, дизайн, професійне мислення майбутніх дизайнерів. Є членом Спілки художників України, Спілки дизайнерів України.