Публічна інформація        26 Березня 2020        766         0

У науковий світ виходить перший випуск журналу Хортицької національної академії!

В режимі дистанційної роботи під час загальнонаціонального карантину науково-педагогічні працівники Хортицької національної академії продовжують планово і своєчасно реалізовувати завдання наукової-дослідної роботи, видавничої діяльності і підвищення публікаційної активності усіх учасників освітнього процесу. Одним із важливих результатів за цими напрямами діяльності закладу є підготовка до друку першого випуску Наукового журналу Хортицької національної академії (серія: «Педагогіка. Соціальна робота»). До змісту першого випуску увійшли наукові статті українських науковців та дослідників з проблем загальної педагогіки, історії педагогіки, загальної середньої, професійної, спеціальної освіти та соціальної роботи. Автори опублікованих матеріалів представляють провідні освітньо-наукові установи України: 

  • Національну академію педагогічних наук України (доктор педагогічних наук, професор О. М. Топузов, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник А. Д. Цимбалару);
  • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (доктор педагогічних наук, професор М. К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор С. В. Федоренко, доктор педагогічних наук, доцент Д. М. Супрун, аспіранти А. В. Дашковська, Ж. М. Ковальчук);
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України (доктор педагогічних наук, доцент В. В. Дьоміна);
  • Запорізький національний університет (доктор педагогічних наук, професор О. І. Іваницький, доктор педагогічних наук, доцент А. М. Андрєєв, кандидат педагогічних наук, доцент Н. І. Тихонська);
  • Донбаський державний педагогічний університет (кандидат педагогічних наук, доцент О. А. Білецький, кандидат педагогічних наук, доцент С. В. Борисова, кандидат педагогічних наук, доцент І. Л. Вікторенко);
  • Харківську гуманітарно-педагогічну академію (доктор педагогічних наук, професор Г. Ф. Пономарьова, доктор педагогічних наук, професор Я. М. Бельмаз, кандидат психологічних наук Т. С. Калініна);
  • Хортицьку національну навчально-реабілітаційну академію (доктор педагогічних наук, професор В. В. Нечипоренко, доктор соціологічних наук, доцент Н. М. Гордієнко, кандидат педагогічних наук, доцент О. Л. Позднякова, доктор педагогічних наук, професор А. І. Павленко, доктор педагогічних наук, професор В. В. Борисов, кандидат педагогічних наук, професор В. Я. Ястребова, кандидат педагогічних наук, доцент С. М. Лупінович, кандидат педагогічних наук Ю. С. Сілявіна,  кандидат педагогічних наук В. В. Маврін).

Зі змістом статей зазначених авторів можна ознайомитися, переглянувши електронну версію журналу на офіційному сайті видання: https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA. Всі, хто бажає придбати друкований примірник наукового журналу, можуть зробити замовлення в редакційно-видавничому відділі Хортицької національної академії за тел.: 095-830-42-36 (завідувач відділу Козиряцька Світлана Василівна).

Повідомляємо, що прийом матеріалів до другого випуску Наукового журналу Хортицької національної академії (серія: «Педагогіка. Соціальна робота») подовжено до 15 травня 2020 року включно. Публікація наукових статей для авторів другого випуску є безкоштовною. Більш детальна інформація представлена на сайті:   https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA.

Запрошуємо вітчизняних і зарубіжних науковців до співпраці!

Науковий журнал Хортицької національної академії 1(1)2019