Публічна інформація        16 Січня 2019        357         0

Атестація випускників спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

8 січня 2018 року 18 студентів факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, освітньо-професійна програма «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, склали комплексний кваліфікаційний екзамен. Студенти продемонстрували високий та достатній рівні знань щодо специфіки роботи фізичного терапевта. Високий рівень знань показали такі студенти, як Волик І. Ю., Кіртока Д В., Пенькова Д. П.

14 січня 2019 року відбувся захист магістерських робіт. Подані на захист магістерські роботи – це комплексні дослідження, які є результатом дослідницької праці студентів і викладачів, починаючи з першого курсу магістратури. Хід та результати досліджень студентів висвітлювались на науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях кафедр тощо. Магістерські роботи захистило 18 студентів. За результатами публічного захисту рекомендовано до вступу до аспірантури Пенькову Д. П. та Кіртоку Д. В.
Комплексний кваліфікаційний екзамен та захист магістерської роботи показали достатній рівень професійних знань, умінь і навичок випускників факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, освітньо-професійна програма «Фізична терапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Студенти продемонстрували глибокі теоретико-методологічні знання із практико-зорієнтованих дисциплін.
Результати складання студентами атестації дозволяють зробити висновок про високий та достатній рівень підготовки фізичних терапевтів у Хортицькій національній академії.

Вітаємо випускників з успішним завершенням навчання!