Публічна інформація        16 Жовтня 2018        1210         0

Міжнародна науково-практична конференція «Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти»

12 -13 жовтня 2018 року на базі КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР м. Запоріжжя відбулася Міжнароднаа науково-практична конференція «Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти».
Конференція передбачала пленарне та секційні засідання за такими напрямками:
1.Концептуальні основи модернізації освіти в ХХІ столітті на засадах компетентнісного підходу.
2.Життєтворчі технології соціальної та життєвої практики в освітньому процесі.
3.Концептуальні засади інноваційного розвитку початкової школи як Школи життя.
4.Організація виховного процесу на засадах практико зорієнтованої життєтворчості.
5.Корекційно-педагогічний супровід соціальної та життєвої практики осіб з особливими освітніми потребами.
6.Розвиток професійної компетентності студентів у процесі фахової підготовки.
7.Соціальна та життєва практика особистості у сучасному культурно-мистецькому просторі.
8.Соціологічний, соціально-педагогічний та психологічний аспекти становлення особистості як суб’єкта життєтворчості.
9.Сучасні стратегії фізичної терапії та ерготерапії осіб різного віку.
10.Підприємництво, розвиток бізнес-інкубаторів та соціального підприємництва.

У роботі конференції взяли участь більше 300 фахівців, які представляють провідні заклади вищої і післядипломної освіти, а також інноваційні дошкільні, загальноосвітні і позашкільні навчальні заклади України і зарубіжжя- Литви, Білорусі, Болгарії, Молдови, Румунії, Польщі, Казахстану. Матеріали для публікації надали науковці з Латвії, Грузії, Сполучених Штатів Америки та Бразилії, що підтверджує міжнародний статус конференції.
Урочисте пленарне засідання розпочалося о 10 годині в актовій залі Хортицької національної академії.
До учасників конференції зі словами привітання звернулися:
Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР,
Шевцов Андрій Гаррійович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, віце-президент Асоціації корекційних педагогів України (м. Київ, Україна),
Сіньов Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Президент Асоціації корекційних педагогів України (м. Київ, Україна),
Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна),
Озерова Тетяна Ярославівна- директор Департаменту освіти та науки,
Гугнін Едуард Анатолійович, кандидат соціологічних наук, доцент, заступник голови запорізької обласної державної адміністрації (м. Запоріжжя, Україна),
Марченко Владислав Петрович, заступник голови Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя, Україна),
Гончар Наталія Володимирівна, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі (м. Запоріжжя, Україна),
Степаненко Володимир Васильович, Генеральний директор Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області (м. Запоріжжя, Україна).
Відеовітання надійшли від партнерів Хортицької національної академії:
Республика Казахстан, місто Караганда, Академія «Болашак», від Менлибаєва Куралбая Несипбековича, професора, ректора, Смолькіної Тетяни Петрівни, професора, проректора з наукової роботи та міжнародної співпраці, Ібраєвої Баян Мукушевни, професора, завідувача кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації.
Республика Молдова, місто Бельци, Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, від Зорило Лариси Іванівни, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри педагогіки.
Республика Польща, місто Варшава, від Віталія Крупіна, кандидата економічних наук, старшого наукового співробітника Інституту розвитку села і сільського господарства Польської академії наук.
Республика Болгарія, місто Варна, Варненський вільний університет Чорноризця Храбра, від кандидата педагогічних наук Елеонори Тедорової.
Пленарне засідання відкрив Шевцов Андрій Гаррійович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України актуальною доповіддю «Життєва компетентність молоді з обмеженнями життєдіяльності як фактор соціально-психологічної адаптації».
З доповіддю «Здобутки інноваційної діяльності Хортицької національної академії щодо розвитку життєвої компетентності учнівської та студентської молоді у процесі соціальної і життєвої практики» виступила ректор Хортицької національної академії, доктор педагогічних наук, доцент, Нечипоренко Валентина Василівна. У своїй доповіді ректор відзначила актуальність обраної тематики та широке коло учасників – фахівців із наукових та вищих навчальних закладів, яким небайдужа тема розбудови сучасної нової української школи. «Торкаючись Концепції Нової української школи слід зазначити, що сучасний світ -складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Нова українська школа має суспільно важливу місію – забезпечити необхідні умови для успішного навчання і соціалізації всіх дітей, незалежно від стану здоров’я чи індивідуальних особливостей, і новий Закон України «Про освіту» орієнтує нас на «забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. Тому головним завданням нашого закладу є надання освітніх послуг, комплексна реабілітація та інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній навчально-виховний простір, а також підготовка кадрів для інклюзивної освіти в умовах розбудови Нової української школи. В контексті цих пріоритетів особливої актуальності набуває інноваційний досвід колективу Академії щодо розвитку життєвої компетентності дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я в умовах збагаченого освітньо-реабілітаційного простору».
До слова були запрошені учасники конференції – провідні українські вчені і науковці, у доповідях яких домінуючими питаннями стали:
– модернізація загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу;
– проблеми соціалізації та виховання дітей дошкільного віку і молоді з особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному середовищі в Новій українській школі;
– особливості підготовки вчителів спеціальної освіти в США;
-соціально-педагогічний супровід студентів із інвалідністю: зарубіжний досвід.
Для учасників конференції була проведена Презентація інноваційного досвіду Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії як експериментального майданчика МОНУ у формі наративної студії, калейдоскопа інноваційного досвіду, майстер-класів, педагогічних коученгів, воркшопів, тренінгів, творчих перформенсів, презентацій фільмів про видатних діячів науки.
За круглим столом відбулася презентація науково-методичного посібника «Життєвий потенціал соціальної і життєвої практики».
13 жовтня конференція продовжилася у форматі секційних засідань, де всі учасники конференції мали змогу виступити із своїми доповідями. У ході обговорень були отримані конкретні висновки, які можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях.
За підсумками роботи учасники прийняли Резолюцію та рекомендації стосовно обраної тематики освітнім закладам різних рівнів.
Висока активність вчених, досвідчених та молодих науковців, студентів підтвердила актуальність теми конференції.
Всі учасники конференції отримали сертифікати та програми роботи конференції. Видання збірника матеріалів конференції відбудеться протягом місяця з дня конференції.
Організатори конференції вдячні всім учасникам за плідне спілкування, надзвичайно цікаві доповіді та пропозиції щодо подальшої розбудови нової української школи на засадах компетентнісно спрямованої освіти, доброзичливу атмосферу заходу.

  Метки: