Публічна інформація        12 Квітня 2018        674         0

Міжнародна науково-практична конференція «Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗАПРОШЕННЯ
на Міжнародну науково-практичну конференцію
«ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЖИТТЄВОЇ ПРАКТИКИ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТИ»
25-26 жовтня 2018 року

Партнери проведення конференції:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
БАТУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ШОТА РУСТАВЕЛІ
БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МАКСИМА ТАНКА
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Напрями роботи конференції:

 1. Концептуальні основи модернізації освіти в ХХІ столітті на засадах компетентнісного підходу.
 2. Життєтворчі технології соціальної та життєвої практики в освітньому процесі.
 3. Організація виховного процесу на засадах практико зорієнтованої життєтворчості.
 4. Корекційно-педагогічний супровід соціальної та життєвої практики учнів та студентів з особливими освітніми потребами.
 5. Розвиток професійної компетентності студентів у процесі фахової підготовки.
 6. Соціальна та життєва практика особистості у сучасному культурно-мистецькому просторі.
 7. Соціологічний, соціально-педагогічний та психологічний аспекти становлення особистості як суб’єкта життєтворчості.
 8. Сучасні стратегії фізичної терапії та ерготерапії осіб різного віку.

Місце проведення конференції:Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, вул. Наукове містечко, 59.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Вартість участі у конференції:

Оргвнесок – 220 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції, друк збірника тез за результатами конференції, програми конференції та сертифіката учасника). Пересилка друкованих матеріалів здійснюється за рахунок отримувача. Отримання додаткових збірників співавторами відбувається при додатковій сплаті 150 грн.

Оргвнесок – 100 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції та надання учаснику електронного варіанта збірника тез, програми конференції та сертифіката учасника).

Для зарубіжних авторів участь у конференції є безкоштовною.

Для учасників конференції з науковим ступенем доктора наук участь у конференції є безкоштовною.

ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції, сплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Проживання та харчування за індивідуальним замовленням.

Реквізити для оплати:
Р/р 31555295242167, ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, ОКПО 22133718

Для участі у науково-практичній конференції просимо

до 1 жовтня 2018 року надіслати

на електронну адресу оргкомітету конференції nmv.hna@gmail.com:

 1. Реєстраційну форму учасника конференції, що заповнюється мовою, якою представлені матеріали тез (Назва файла: IvanovР_regform).
 2. Електронний варіант матеріалів до збірника тез за результатами конференції, які представлені однією з робочих мов конференції (Назва файла: IvanovР_theses).
 3. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску (Назва файла: IvanovР_pay).

Вимоги до оформлення тез:

Формат А4. Всі поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14 pt. Інтервал – полуторний. Вирівнювання тексту – по ширині. Автоматичну нумерацію та перенесення рекомендується не використовувати.

Структура представлення матеріалів:

 1. Відомості про автора (ПІБ, посада, науковий ступінь, місце роботи, місто, країна)
 2. Назва статті розташовується по центру, великими літерами.
 3. Назва статті англійською мовою розташовується по центру, великими літерами (для тих матеріалів, мова викладення яких не є англійською).
 4. Анотація англійською мовою. Об’єм – 200-250 знаків.
 5. Текст тез, обсягом 3-5 повних сторінок.
 6. Використана література оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 Біографічне посилання. Загальне положення та правила складання.

 КОНТАКТИ:

Е-mail: nmv.hna@gmail.com

Координатор конференції: Гордієнко Наталія Миколаївна, проректор з наукової роботи Хортицької національної академії (096) 2338832.

 Будемо раді Вашій участі в конференції!


Реєстраційна форма учасника

  Метки: