Публічна інформація        23 Березня 2018        438         0

Проблеми та перспективи громадянського суспільства і правової держави в Україні

У контексті проведення просвітницьких заходів з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 21 березня 2018 р. колектив кафедри соціально-гуманітарних дисциплін разом зі студентами факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи провели “круглий стіл” на тему “Проблеми та перспективи громадянського суспільства і правової держави в Україні”. Під час заходу відбулося обговорення його учасниками зазначеної теми, яке проходило у вільній і рівноправній формі.


Від адміністрації були присутні: перший проректор, кандидат педагогічних наук, доцент Позднякова О.Л., проректор з наукової роботи, кандидат соціологічних наук, доцент Гордієнко Н.М., декан факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук Лопатинська Н.А., завідувач навчального відділу Анісімова Л.В.
Ведучі, професор, кандидат історичних наук Волошко О.О. та доцент, кандидат філософських наук Леощенко Д.І., акцентували увагу на актуальності проблеми розбудови правової держави і громадянського суспільства як атрибутів демократії.
У своїх доповідях студенти другого курсу спеціальності 016 “Спеціальна освіта” висвітили питання становлення теорії правової держави (Логвина Олеся) та формування концепції громадянського суспільства (Кузьменко Олександра), визначили основні ознаки правової держави (Храпач Катерина) та структуру громадянського суспільства (Кіріллова Анна), охарактеризували взаємозв’язок держави і громадянського суспільства (Литвиненко Аліна), проаналізували сучасний стан формування правової держави (Каптьол Оксана) та громадянського суспільства (Помаз Валерія) в Україні.
Проведений захід пройшов у приємній діловій атмосфері і сприяв формуванню у молодого покоління політичної та правової культури, усвідомленню сутності соціальних процесів, які відбуваються в Україні, без чого неможливо зайняти тверду громадянську позицію у складних реаліях сучасності.