Публічна інформація        17 Листопада 2017        378         0

Відкрите інтерактивне практичне заняття

15 листопада 2017 року старшим викладачем кафедри спеціальної освіти Анісімовою Л.В. було проведене відкрите інтерактивне практичне заняття з елементами тренінгу зі студентами 3 курсу напряму підготовки «Корекційна освіта (за нозологіями)» з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки» на тему «Особливості розвитку та навчальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами».

Практичне заняття мало комплексну мету: ознайомлення студентів із основними поняттями теми, розширення та узагальнення існуючого досвіду з проблеми інклюзивної педагогіки; розвиток таких рис характеру як гуманізм, милосердя, співчуття, толерантність по відношенню до дітей з особливими освітніми потребами; удосконалення уміння працювати зі значною кількістю нової інформації, аналізувати, систематизувати, виділяти головне, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки (знайомство з особливостями розвитку та навчальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами; методикою роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах). У процесі заняття студенти працювали у групах, об’єднувались у пари, виконували самостійні завдання. Завершилось заняття обговоренням проблеми розвитку та навчальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами всією групою.